راهنمای جزیره کیش / درباره / معیشت بومیان کیش
KishGuide-History

معیشت بومیان کیش

معيشت بوميان جزيره كيش در گذشته (حدود 50 سال پيش ) بر پايه صيد مرواريد بوده و به فعاليت هاي دیگری نظير كشاورزي، پرورش نخل خرما، صادرات پياز و تنباكو نيز می پرداختند.آنها خربزه، هندوانه، خيار، انواع سبزيجات، پنبه ، توتون ، پياز و درختانی از جمله خرما، انجير معابد ، انجير معمولي ، گاروم زنگي و چريش را در باغ هایشان مي كاشتند.در حال حاضر نمونه هايي از اين باغ ها در اراضي باغ بهشت ( سفين قديم) موجود است.

صيد مرواريد
شغل اصلي بوميان جزيره كيش تا 40 سال پيش صيد مرواريد بوده، وجود صدفهاي متنوع در اطراف جزيره ، مهارت خاص غواصان كيش در استخراج اين صدف ها از دريا ، شهرت جهاني مرواريد اطراف جزيره كيش ، رونق تجارت در جزيره به علت موقعيت استراتژيك آن ، عواملي بوده كه كيش را تبديل به كانون صيد و تجارت مرواريد در منطقه كرده است و خيلي از تجار و طواشان ( خريداران مرواريد) را به سوي كيش راونه مي كرد. مرواريد هاي كيش اغلب به هندوستان و اروپا صادر مي شد و در صنعت جواهر سازي استفاده مي شد. رونق تجارت مرواريد پرورشي (ژاپني) به علت كم خرج بودن آن نسبت به نوع اصلي آن ، باعث از بين رفتن اين صعنت در كيش و ديگر مناطق خليج فارس گرديد.

دریانوردی
دریانوردی و تجارت دریایی یکی از مشاغل مهم بومیان در گذشته بوده ، آنها بدلیل برخورداری از لنج های بادبانی بزرگ (بوم) و ناخداهای ماهر سفرهای تجاری به بصره ، کویت ، هندوستان ، زنگبار ( شرق آفریقا ) انجام می دادند و در تجارت خلیج فارس و حمل و نقل دریایی منطقه نقش اساسی داشتند.

كشاورزي
كشاورزي در گذشته به دو روش انجام مي شد استفاده از گاوچاه و كشت ديم . گندم و جو را به صورت ديم مي كاشتند . در حال حاضر كشاورزي به كلي از بين رفته است و در حد چند مزرعه كوچك است و مجموع زمين هاي زير كشت جزيره كمتر از چند هكتار است. هندوانه ،گوجه فرهنگي و سبزيجات از محصولات كشاورزي جزيره هستند.

دامداري
حضور دام در جزيره ريشه فرهنگي دارد و دامداري شيوه خاص خود را داراست . دامداري تنها به منظور تامين گوشت و يا تامين معيشت خانواده هاي بومي ، محدود نمي شود. مسائل فرهنگي از عوامل مهم نگهداري دام توسط بوميان است. آنها تمايل دارند در بعض مراسم نظير عيد قربان و مجالس عزا و عروسي ، خودشان دام را ذبح كنند.

صنايع دستي بوميان
بوميان قديمي كيش با استفاده از تجربياتي كه از راه ارتباط با اقوام و ملل مختلف بدست آورده اند و با توجه به نيازهاي روزمره خود در جهت تامين مايحتاج زندگي ، اقدام به ساختن ابزار و وسايلي كه تأمين كننده رفاه نسبي آنها بوده كه مواد اوليه اين صنايع هم در خود جزيره يافت مي شد يا از راه تجارت به كيش مي رسيد . امروزه بوميان جزيره كه وارثان اصلي فرهنگ و تمدن گذشته كيش هستند خيلي از هنرهاي دستي قرون گذشته جزيره را با خود به ارث برده اند و تا سي سال پيش صنايع دستي و صنايع مرتبط با دريا از رونق زيادي برخوردار بود و مردم مايحتاج زندگي خود را با مهارت و هنر خویش توليد مي كردند . اين قبيل صنايع عبارت بودند از حصيربافي در اشكال مختلف ، لنج سازي ، صنايع مرتبط با دريا و صيد مرواريد و صنايع مرتبط با كشاورزي و دامداري ، هنرهای زینتی و خاص زنان .

سابقه ی درخشان جزيره كيش در زمان های گذشته به عنوان مركز تجارت شرق با غرب آسيا آن را مانند مركز اتصال فرهنگ هاي مختلف در آورده كه از تلاقي اين فرهنگ ها ، آداب و رسوم و عقايد و صنايع منحصر به فردي به وجود آورده است. بوميان قديمي كيش با استفاده از تجربياتي كه از راه ارتباط با اقوام و ملل مختلف بدست آورده اند و با توجه به نيازهاي روزمره خود در جهت تامين مايحتاج زندگي ، اقدام به ساختن ابزار و وسايلي كه تأمين كننده رفاه نسبي آنها بوده كه مواد اوليه اين صنايع هم در خود جزيره يافت مي شد يا از راه تجارت به كيش مي رسيد . امروزه بوميان جزيره كه وارثان اصلي فرهنگ و تمدن گذشته كيش هستند خيلي از هنرهاي دستي قرون گذشته جزيره را با خود به ارث برده اند و تا سي سال پيش صنايع دستي و صنايع مرتبط با دريا از رونق زيادي برخوردار بود و مردم مايحتاج زندگي خود را با مهارت و هنر خویش توليد مي كردند . اين قبيل صنايع عبارت بودند از حصيربافي در اشكال مختلف ، سفالگري ، لنج سازي ، صنايع مرتبط با دريا و صيد مرواريد و صنايع مرتبط با كشاورزي و دامداري . در اين سه دهه اخير با توجه به تغيير شرايط زندگي در كيش و خارج شدن جزيره از قالب روستايي و تبديل شدن به شهر و گسترش صنايع كارخانجات و جايگزيني آن در زندگي مردم ، صنايع دستي را از چرخه زندگي مردم بومي جزيره خارج ساخته است