راهنمای جزیره کیش / درباره /وضعیت اقلیمی

وضعیت اقلیمی

برابر اطلاعات بررسی شده از ایستگاه سینوپتیک جزیره کیش طی سالهای 1979 تا 2010 میلادی این طور می توان بیان کرد که : بطورکلی جزیره کیش درارای اب و هوای گرم و مرطوب بوده و در زمره مناطق نیمه استوایی قرار می گیرد. نتایج بررسی آمارهای سازمان هواشناسی کشوری بدین شرح است:
میانگین بارش ده ساله 169 میلیمتر در سال
میانگین ده ساله دما " حداکثر 27.1 و حداقل 1.1 درجه سانتیگراد
میانگین ده ساله سرعت باد 7.8 کیلومتر بر ساعت
ماههای پربارش دی و بهمن
ماههای بدون بارش تیر و مرداد
گرمترین ماه سال مرداد
سردترین ماه سال بهمن
متوسط سالانه رطوبت 60 درصد
جهت باد غالب سالانه جنوب غربی – غربی