راهنمای جزیره کیش / درباره / ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز

ماموریت
پورتال راهنمای کیش با معرفی خدمات رفاهی و گردشگری در جزیره کیش و تشویق کسب و کارها به ارائه خدمات نوآورانه و نیز پایبندی به اخلاق حرفه ای و مسئولیت های اجتماعی،رسالت خود را ایجاد لبخند رضایت بر چهره انسانها می داند.

چشم انداز:
چشم انداز پورتال راهنمای کیش رسیدن به جایگاه، قابل اعتمادترین، جامع ترین و تحسین برانگیزترین پورتال گردشگری و راهنمای خدمات در جزیره کیش است.

ارزش های بنیادین:
ارزش آفرینی پایدار و فرهنگ سازی صحیح و آگاهی بخشی در زمینه گردشگری از طریق:
_ صداقت و شفافیت
_ احترام به شان و ارزش های انسانی
_ خلاقیت و نوآوری در ایده پردازی و اجرا
_ ارائه طریق بر مبنای پژوهش و فناوری
_ یادگیری و یاد دهی حقوق گردشگران و ارائه دهندگان خدمات
_ معرفی خدمات بدون هیچ گونه جهت گیری و منفعت مالی
_ ارائه خدمات با مشارکت شهروندان
_ تکیه بر فرهنگ و هنر ایران زمین
_ آموختن از تاریخ و فرهنگ ملل
_ مسئولیت پذیری
_ نتیجه گرایی


مسئولیت های اجتماعی:
ما براین باوریم که برای داشتن دنیایی بهتر باید برای انسانها و طبیعت پیرامون خود ارزش و احترام قائل باشیم.توجه به همین موضوع سبب شده تا مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از ارزش های اصلی پورتال راهنمای کیش باشد.ما نسبت به جامعه ای که در آن زندگی می کنیم بی تفاوت نیستیم و پذیرش مسئولیت های اجتماعی را وظیفه اصلی خود می دانیم.

ماموریت چشم انداز ارزش مسئولیت های اجتماعی راهنمای کیش