راهنمای جزیره کیش / اخبار
گزارش تصویری - افتتاح "شربت خانه" در شهر تاریخی حریره کیش
شربت خانه حريره هر روز از ساعت 15 الی 22:30 پذیرای ميهمانان عزيز است.

افتتاح شربت خانه در شهر تاریخی حریره
افتتاح شربت خانه در شهر تاریخی حریره
افتتاح شربت خانه در شهر تاریخی حریره
افتتاح شربت خانه در شهر تاریخی حریره
افتتاح شربت خانه در شهر تاریخی حریره
افتتاح شربت خانه در شهر تاریخی حریره
افتتاح شربت خانه در شهر تاریخی حریره
افتتاح شربت خانه در شهر تاریخی حریره
افتتاح شربت خانه در شهر تاریخی حریره
افتتاح شربت خانه در شهر تاریخی حریره
افتتاح شربت خانه در شهر تاریخی حریره
افتتاح شربت خانه در شهر تاریخی حریره
عکاس: ایوب قادری