راهنمای جزیره کیش / آشنایی با کیش
بازار دیپلمات

نحوه دسترسی: تاکسی، ون (از نظر هزینه باصرفه تر است)
آدرس: جزیره کیش، حدفاصل میدان امیر کبیر و میدان ماشه
شماره های تماس:
شبکه های اجتماعی:
توضیحات: