راهنمای جزیره کیش / آشنایی با کیش
بازار پارس خلیج

نحوه دسترسی: تاکسی، ون (از نظر هزینه باصرفه تر است)
آدرس: جزیره کیش، شمال غربی جزیره کیش، منطقه بومی
شماره های تماس:
شبکه های اجتماعی:
توضیحات: