راهنمای جزیره کیش / آشنایی با کیش
رستوران گل سرخ کیش

نحوه دسترسی:
آدرس: جزیره کیش، خیابان بابا طاهر، پشت سارینا یک، جنب سوپر تهران، رستوران گل سرخ
شماره های تماس:
شبکه های اجتماعی:
توضیحات: