راهنمای جزیره کیش / آشنایی با کیش
رستوران کلبه درویش کیش

نحوه دسترسی:
آدرس: جزیره کیش، جاده جهان، بعد از کلبه هور
شماره های تماس:
شبکه های اجتماعی:
توضیحات: