راهنمای جزیره کیش / آشنایی با کیش
هتل آرامیش کیش

نحوه دسترسی: تاکسی، ون (از نظر هزینه باصرفه تر است)
آدرس: جزیره کیش، بلوار رودکی
شماره های تماس:
شبکه های اجتماعی:
توضیحات: