راهنمای جزیره کیش / آشنایی با کیش
بازار پردیس ۲

نحوه دسترسی: تاکسی، ون (از نظر هزینه باصرفه تر است)
آدرس: جزیره کیش، مرکز شهر، میدان پردیس
شماره های تماس:
شبکه های اجتماعی:
توضیحات: