راهنمای جزیره کیش / آشنایی با کیش
بازار رویا مال

نحوه دسترسی: تاکسی، ون (از نظر هزینه باصرفه تر است)
آدرس: جنب هتل پارمیس، مجتمع تجاری اداری رویا مال
شماره های تماس:
شبکه های اجتماعی:
توضیحات: