غذا و نوشیدنی

کلزون برگر کاکتوس

28000


شماره رزرو و سفارش: 09129325085

پنی نی مرغ

22000


شماره رزرو و سفارش: 09129325085

پیتزا فاهیتا مرغ

38000


شماره رزرو و سفارش: 09129325085

پیتزا ویژه کاج + شیشلیک

68000


شماره رزرو و سفارش: 09129325085