غذا و نوشیدنی

کلزون برگر کاکتوس

28000


شماره رزرو و سفارش: 09347683680

پنی نی مرغ

22000


شماره رزرو و سفارش: 09347683680

دنر کباب

24000


شماره رزرو و سفارش: 09347683680

همبرگر

23000


شماره رزرو و سفارش: 09347683680